Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2011 r. NR 34/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ETX_raport_kwartalny_2011Q2_FINAL.pdf rozmiar: 985.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 34/2011