Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2011 r. NR 18/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, wyrażone w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załączniki:

ETX_raport_kwartalny_2011Q1_final.pdf rozmiar: 925.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 18/2011