Powołanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej Emitenta. NR 13/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. dalej „Emitent” informuje, iż w dniu 24 września 2018 roku otrzymał informację od pełnomocnika, kancelarii notarialnej H.M. Dicou z siedzibą w Bredzie, iż 21 września 2018 roku została zawarta umowa spółki pod firmą Euro-tax.nl BV z siedzibą w Eindhoven.
Kapitał zakładowy powołanej Spółki wynosi 10.000 EUR, 100% udziałów w nowo powołanej spółce objął Emitent.

Prezesem Zarządu nowo powołanej spółki został pan Adam Powiertowski prezes zarządu Emitenta, a drugim członkiem zarządu pan Tomasz Jamrozy członek zarządu Emitenta.

Utworzenie spółki Euro-tax.nl BV jest związane z realizacją planów rozwoju usługi zwrotu podatku z Holandii dzięki zacieśnieniu współpracy z holenderskim urzędem skarbowym Belastingdienst. Potencjalna współpraca ma umożliwić znacznie szybsze procesowanie zwrotów nadpłaconego podatku z Holandii. Ponadto, powołanie nowej spółki ma umożliwić rozwój działań sprzedażowych na rynku holenderskim.