Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości EURO-TAX S.A. NR 24/2023 ESPI

Emitent informuje, iż dnia 21 grudnia 2023 roku, spółka zależna od Emitenta – CUF Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę od dofinansowanie w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2021-2027 _FENG_. Tytuł dofinansowanego projektu to: Opracowanie innowacyjnego procesu biznesowego poprzez stworzenie zrobotyzowanych algorytmów oraz środowiska wspierającego działanie łańcuchów procesów zrobotyzowanych w celu zautomatyzowanego generowania deklaracji podatkowych.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 750 684,53 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 750 684,53 zł
Całkowita kwota dofinansowania wynosi 1 862 442,70 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 do 31.12.2025