Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej NR 20/2020 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. _Emitent_ informuje, iż dnia 25 listopada 2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Akcjonariusz zawiadamia przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo z dniem 18 listopada 2020 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Załącznik: 2020-11-25_zawiadomienie_art_69_ZPIWW_FIZ_EuroTax-sig-sig-2.pdf