Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej NR 3/2021 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. _Emitent_ informuje, iż dnia 3 marca 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Akcjonariusz zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej 5% nastąpiło na skutek transakcji zbycia 4682 akcji dokonanej na sesji giełdowej 1 marca 2021 roku przez zarządzany przez Towarzystwo fundusz Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Załączniki:
2021-03-03_zawiadomienie_art_69_ZPIWW_FIZ_ETX.pdf