Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej NR 16/2019 ESPI

Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 4 listopada 2019 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej w związku, którego treść znajduje się w załączniku.

Załącznik:
Zawiadomienie TCC.pdf