Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta płatności końcowej dotacji NR 30/2011

Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2011 spółka zależna od Emitenta – CUF Sp. z o.o. otrzymała ostatnią ratę płatności końcowej z tytułu rozliczenia dotacji dotyczącej projektu „Wdrożenie elektronicznego biznesu B2B wśród partnerów handlowych”. Rozliczenie dokonane zostało na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 4 marca 2010 roku UDA-POIG.08.02.00-30-116/09-00 w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita kwota dofinansowania przyznana w ramach projektu wynosi 194 715,60 zł(5 278,59 zł wpłynęło 20.05.2011; 29 912,01 zł wpłynęło 26.05.2011; 5 406,75 zł wpłynęło 03.06.2011; 30 638,25 zł wpłynęło 11.06.2011; 18 522,00 zł wpłynęło 27.06.2011 a 104 958, 00 zł wpłynęło 04.07.2011).

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 30/2011