Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego członka Rady Nadzorczej NR 37/2010

Zarząd spółki Euro-tax.pl S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 2 września 2010 roku zawiadomienie od Rorison Investments Limited z siedzibą na Cyprze o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kanarkowskiego z dniem 1 września 2010 na podstawie paragrafu 16 Statutu spółki Euro-tax.pl S.A.

Jednocześnie, Zarząd spółki Euro-tax.pl S.A. otrzymał w dniu 2 września 2010 roku zawiadomienie, iż EVF I Investements S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu na podstawie paragrafu 16 Statutu spółki Euro-tax.pl S.A. z dniem 1 września 2010 roku powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Macieja Kowalczyka.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki odbyły się zgodnie wejściem w życie umowy inwestycyjnej zawartej z EVF I Investements S.A.R.L o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI 34/2010

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 37/2010