Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki powiązanej z Emitentem NR 19/2019 ESPI

Dnia 16 grudnia 2019 roku Emitent objął udziały 4 250 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Taxando GmbH za kwotę 50.000 EUR, tym samym Emitent posiada obecnie 33,33% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki poprzednio było to 25 % udziałów.

Nabycie udziałów ma związek z zawartą Umową inwestycyjną o której Emitent pisał w raporcie ESPI 16/2018 i której celem jest
1_ Rozwój usług Emitenta na rynku niemieckim;
2_ Dostęp do nowoczesnego oprogramowania rozliczającego niemieckie deklaracje podatkowe dla osób fizycznych;
3_ Stworzenie ośrodka przygotowywania niemieckich deklaracji podatkowych dla osób fizycznych w Polsce.