Nabycie/zbycie akcji przez osobę zobowiązaną na podstawie art. 160 ustawy o ofercie. NR 38/2010

Zarząd Euro-tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 07.09.2010r. otrzymał siedem zawiadomień w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osób obowiązanych do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu. W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść przedmiotowych zawiadomień.
Nabycie/zbycie akcji ma związek z transakcją pakietową o której Zarząd informował w raporcie EBI nr 35/2010.

Załączniki:
Zawiadomienia.pdf rozmiar: 1932.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 38/2010