Nabycie udziałów w spółce zależnej i zmiana w składzie zarządu spółki zależnej EURO-TAX S.A. NR21/2021 ESPI

Dnia 25 listopada 2021 Emitent podpisał umowę nabycia 15% udziałów w spółce zależnej od Emitenta – Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL, za kwotę 67 000 EUR, od dotychczasowego udziałowca, pani Dany Lupu. Tym samym spółka Euro-Tax.pl S.A. posiada obecnie 100% udziałów w spółce rumuńskiej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu przez panią Danę Lupu i powołała w jej miejsce pana Adama Powiertowskiego.

Rynek rumuński jest obecnie największym rynkiem emigracyjnym dla Grupy Euro-Tax, zmiany właścicielskie i zmiany w zarządzie mają pomóc w realizacji strategii rozwoju na tym rynku.