Nabycie udziałów w spółce współzależnej NR 16/2020 ESPI

Dnia 16 września 2020 roku spółka Euro-tax.pl S.A. podpisała ze spółką AR Beteiligung GmbH umowę nabycia 449 udziałów o wartości nominalnej 22 450 zł w spółce Euro-Lohn Sp. z o.o.

W wyniku transakcji spółka Euro-tax.pl S.A. stanie się jedynym udziałowcem spółki Euro-Lohn Sp. z o.o. dotychczasowy udział w kapitale zakładowym wynosił 48,97%.

Cena nabycia udziałów wyniesie 71 391 EUR. Przejście udziałów na Euro-tax.pl S.A. nastąpi z chwilą zapłaty ceny przez Emitenta, co jest planowane na dzień 1 października 2020 roku.

Celem transakcji jest dalszy rozwój spółki w połączeniu ze strategia produktową Grupy Euro-tax.pl S.A. Grupa Kapitałowa poprzez spółkę Euro-Lohn Sp. z o.o. zamierza uruchomić nową ofertę produktową dla klientów w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.