Nabycie udziałów w spółce Taxando GmbH NR 16/2018 ESPI

Dnia 29 września 2018 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z Taxando GmbH, panem Maciejem Szewczykiem i panem Maciejem Wawrzyniakiem. Zgodnie z podpisaną umową Emitent zainwestuje 100.000 EUR obejmując 8.500 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy, co stanowi 25 % udziału w kapitale zakładowym w spółki Taxando GmbH z siedzibą w Berlinie, ponadto strony zobowiązały się do powołania spółki Taxando sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, gdzie Emitent obejmie 50% udziałów w spółce za kwotę 10.000 zł.

Tego samego dnia Emitent podpisał z panem Maciejem Szewczykiem i panem Maciejem Wawrzyniakiem umowę nabycia udziałów w spółce Taxando GmbH z siedzibą w Berlinie. W wyniku transakcji Emitent nabył 8.500 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy po cenie 100.000 EUR, co stanowi 25% udziału w kapitale zakładowym spółki Taxando GmbH.

Celem zawartej umowy inwestycyjnej i nabycia spółki niemieckiej jest:
1. Rozwój usług Emitenta na rynku niemieckim;
2. Dostęp do nowoczesnego oprogramowania rozliczającego niemieckie deklaracje podatkowe dla osób fizycznych;
3. Stworzenie ośrodka przygotowywania niemieckich deklaracji podatkowych dla osób fizycznych w Polsce.