Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 04/2018 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 kwietnia 2018 r., liczba podpisanych w marcu umów na zwrot podatku wyniosła 4 854 dla klientów z Polski i 785 dla klientów z Rumunii. W marcu 2017 r. liczby te wynosiły odpowiednio 4 790 i 456. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 1 228 dla klientów z Polski oraz 183 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 1 066 i 63.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.