Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 9/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 lipca 2022 r., liczba podpisanych w czerwcu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 615 dla klientów z Polski, 753 dla klientów z Rumunii oraz 682 dla klientów z Bułgarii. W czerwcu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 616, 792 i 553. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 433 dla klientów z Polski, 184 dla klientów z Rumunii oraz 267 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 465, 103 i 167.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.