Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 1/2024 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 stycznia 2024 r., liczba podpisanych w grudniu 2023 r. umów na zwrot podatku wyniosła 906 dla klientów z Polski, 378 dla klientów z Rumunii oraz 505 dla klientów z Bułgarii. W grudniu 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio 976, 364 i 427. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 148 dla klientów z Polski, 121 dla klientów z Rumunii oraz 69 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 161, 78 i 140.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.