Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 21/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 listopada 2023 r., liczba podpisanych w październiku 2023 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 278 dla klientów z Polski, 569 dla klientów z Rumunii oraz 655 dla klientów z Bułgarii. W październiku 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 179, 564 i 502. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 215 dla klientów z Polski, 86 dla klientów z Rumunii oraz 54 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 285, 140 i 161.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.