Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 20/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 października 2023 r., liczba podpisanych we wrześniu 2023 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 305 dla klientów z Polski, 664 dla klientów z Rumunii oraz 507 dla klientów z Bułgarii. We wrześniu 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 407, 669 i 392. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 324 dla klientów z Polski, 103 dla klientów z Rumunii oraz 54 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 428, 123 i 91.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.