Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 19/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 września 2023 r., liczba podpisanych w sierpniu 2023 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 866 dla klientów z Polski, 872 dla klientów z Rumunii oraz 728 dla klientów z Bułgarii. W sierpniu 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 811, 944 i 690. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 433 dla klientów z Polski, 258 dla klientów z Rumunii oraz 179 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 416, 246 i 180.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.