Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 18/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 sierpnia 2023 r., liczba podpisanych w lipcu 2023 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 448 dla klientów z Polski, 519 dla klientów z Rumunii oraz 569 dla klientów z Bułgarii. W lipcu 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1930, 790 i 513. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 580 dla klientów z Polski, 190 dla klientów z Rumunii oraz 181 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 497, 177 i 147.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.