Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 17/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 lipca 2023 r., liczba podpisanych w czerwcu 2023 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 916 dla klientów z Polski, 722 dla klientów z Rumunii oraz 583 dla klientów z Bułgarii. W czerwcu 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 615, 753 i 682. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 561 dla klientów z Polski, 175 dla klientów z Rumunii oraz 134 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 433, 184 i 267.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.