Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 7/2024 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 10 maja 2024 r., liczba podpisanych w kwietniu 2024 r. umów na zwrot podatku wyniosła 4 999 dla klientów z Polski, 884 dla klientów z Rumunii oraz 1 135 dla klientów z Bułgarii. W kwietniu 2023 r. liczby te wynosiły odpowiednio 4 640, 758 i 868. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 965 dla klientów z Polski, 157 dla klientów z Rumunii oraz 175 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 871, 227 i 292.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.