Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 3/2024 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 marca 2024 r., liczba podpisanych w lutym 2024 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 543 dla klientów z Polski, 1 455 dla klientów z Rumunii oraz 1 066 dla klientów z Bułgarii. W lutym 2023 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 552, 811 i 1 180. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 516 dla klientów z Polski, 233 dla klientów z Rumunii oraz 158 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 543, 233 i 263.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.