Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. EURO-TAX S.A. NR 2/2024 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 lutego 2024 r., liczba podpisanych w styczniu 2024 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 909 dla klientów z Polski, 2 722 dla klientów z Rumunii oraz 2 772 dla klientów z Bułgarii. W styczniu 2023 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 026, 2 768 i 3 277. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 334 dla klientów z Polski, 174 dla klientów z Rumunii oraz 118 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 368, 123 i 218.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów