Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 12/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 października 2022 r., liczba podpisanych we wrześniu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 407 dla klientów z Polski, 669 dla klientów z Rumunii oraz 392 dla klientów z Bułgarii. We wrześniu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 158, 739 i 405. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 428 dla klientów z Polski, 123 dla klientów z Rumunii oraz 91 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 209, 96 i 78.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.