Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 11/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 września 2022 r., liczba podpisanych w sierpniu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 811 dla klientów z Polski, 944 dla klientów z Rumunii oraz 539 dla klientów z Bułgarii. W sierpniu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 691, 636 i 505. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 416 dla klientów z Polski, 246 dla klientów z Rumunii oraz 180 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 330, 152 i 271.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.