Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 7/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 czerwca 2022 r., liczba podpisanych w maju 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 372 dla klientów z Polski, 1 015 dla klientów z Rumunii oraz 704 dla klientów z Bułgarii. W maju 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 3 522, 767 i 572. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 654 dla klientów z Polski, 243 dla klientów z Rumunii oraz 163 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 696, 91 i 86.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.