Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 5/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 maja 2022 r., liczba podpisanych w kwietniu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 4 236 dla klientów z Polski, 838 dla klientów z Rumunii oraz 1 012 dla klientów z Bułgarii. W kwietniu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 4 007, 922 i 697. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 756 dla klientów z Polski, 164 dla klientów z Rumunii oraz 199 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 834, 130 i 116.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.