Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 4/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 kwietnia 2022 r., liczba podpisanych w marcu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 4 016 dla klientów z Polski, 1 345 dla klientów z Rumunii oraz 1 076 dla klientów z Bułgarii. W marcu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 4 589, 1 292 i 924. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 836 dla klientów z Polski,256 dla klientów z Rumunii oraz 271 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 914, 173 i 152.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.