Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 2/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 lutego 2022 r., liczba podpisanych w styczniu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 405 dla klientów z Polski, 1 757 dla klientów z Rumunii oraz 1 871 dla klientów z Bułgarii. W styczniu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 446, 498 i 1 296. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 288 dla klientów z Polski,128 dla klientów z Rumunii oraz 186 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 309, 55 i 116.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.