Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 4/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 marca 2023 r., liczba podpisanych w lutym 2023 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 552 dla klientów z Polski, 811 dla klientów z Rumunii oraz 1 180 dla klientów z Bułgarii. W lutym 2022 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 033, 1 069 i 975. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 543 dla klientów z Polski, 153 dla klientów z Rumunii oraz 295 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 466, 172 i 215.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.