Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 15/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 18 stycznia 2023 r., liczba podpisanych w grudniu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 976 dla klientów z Polski, 364 dla klientów z Rumunii oraz 427 dla klientów z Bułgarii. W grudniu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 056, 513 i 406. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 161 dla klientów z Polski, 78 dla klientów z Rumunii oraz 140 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 280, 85 i 158.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.