Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 13/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 listopada 2022 r., liczba podpisanych w październiku 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 179 dla klientów z Polski, 564 dla klientów z Rumunii oraz 502 dla klientów z Bułgarii. W październiku 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 139, 603 i 398. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 285 dla klientów z Polski, 140 dla klientów z Rumunii oraz 161 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 234, 48 i 114.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.