Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 06/2017 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 sierpnia 2017 r. liczba podpisanych w lipcu umów na zwrot podatku wyniosła 1 537 dla klientów z Polski i 134 dla klientów z Rumunii. W lipcu 2016 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 459 i 99. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 244 dla klientów z Polski oraz 17 dla klientów z Rumunii _w analogicznym okresie ubiegłego roku odpowiednio 142 i 28_.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Intencją Zarządu jest cykliczne podawanie do wiadomości publicznej liczby podpisanych umów.

Stanowi ona istotną informację dotyczącą rozwoju Grupy.