Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. Korekta raportów 16/2020 i 17/2020 NR 18/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje skorygowane dotyczące podpisanych umów w miesiącach wrzesień i październik. Korekta dotyczy podpisanych umów z klientami z Rumunii w roku 2020.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 6 listopada 2020 r., liczba podpisanych w październiku 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 334 dla klientów z Polski 685 dla klientów z Rumunii oraz 462 dla klientów z Bułgarii. W październiku 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 288, 510 i 239. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 113 dla klientów z Polski, 53 dla klientów z Rumunii oraz 59 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 261, 75 i 39.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 października 2020 r., liczba podpisanych we wrześniu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 471 dla klientów z Polski 740 dla klientów z Rumunii oraz 344 dla klientów z Bułgarii. We wrześniu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 254, 529 i 155. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 276 dla klientów z Polski, 47 dla klientów z Rumunii oraz 46 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 303, 106 i 51.