Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 03/2018 ESPI

arząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 marca 2018 r., liczba podpisanych w lutym umów na zwrot podatku wyniosła 2 869 dla klientów z Polski i 549 dla klientów z Rumunii. W lutym 2017 r. liczby te wynosiły 3 168 i 251. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 648 dla klientów z Polski oraz 24 dla klientów z Rumunii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła odpowiednio 704 i 37.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.