Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 11/2017 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 grudnia 2017 r., liczba podpisanych w listopadzie umów na zwrot podatku wyniosła 1 527 dla klientów z Polski i 174 dla klientów z Rumunii. W listopadzie 2016 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 117 i 148. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 276 dla klientów z Polski oraz 43 dla klientów z Rumunii (w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła odpowiednio 168 i 34).

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.