Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR16/2021 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 5 października 2021 r., liczba podpisanych we wrześniu 2021 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 158 dla klientów z Polski 739 dla klientów z Rumunii oraz 405 dla klientów z Bułgarii. We wrześniu 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 471, 740 i 344. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 209 dla klientów z Polski, 96 dla klientów z Rumunii oraz 78 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 276, 47 i 46.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.