Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 10/2017 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 listopada 2017 r., liczba podpisanych w październiku umów na zwrot podatku wyniosła 1 282 dla klientów z Polski i 169 dla klientów z Rumunii. W październiku 2016 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 065 i 60. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 248 dla klientów z Polski oraz 38 dla klientów z Rumunii (w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosła odpowiednio 131 i 17).

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.