Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 4/2021 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 9 marca 2021 r., liczba podpisanych w lutym 2021 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 713 dla klientów z Polski 816 dla klientów z Rumunii oraz 824 dla klientów z Bułgarii. W lutym 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 637, 1 190 i 473. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 539 dla klientów z Polski, 120 dla klientów z Rumunii oraz 124 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 549, 177 i 80.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.