Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej NR 2/2021 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 lutego 2021 r., liczba podpisanych w styczniu 2021 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2446 dla klientów z Polski 498 dla klientów z Rumunii oraz 1 376 dla klientów z Bułgarii. W styczniu 2020 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 677, 743 i 600. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 309 dla klientów z Polski, 55 dla klientów z Rumunii oraz 116 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 402, 102 i 77.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.