Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 21/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 grudnia 2020 r., liczba podpisanych w listopadzie 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 305 dla klientów z Polski 439 dla klientów z Rumunii oraz 520 dla klientów z Bułgarii. W listopadzie 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 370, 599 i 254. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 163 dla klientów z Polski, 35 dla klientów z Rumunii oraz 73 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 156, 45 i 43.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.