Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 17/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 października 2020 r., liczba podpisanych w październiku 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 334 dla klientów z Polski 629 dla klientów z Rumunii oraz 462 dla klientów z Bułgarii. W październiku 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 288, 510 i 239. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 113 dla klientów z Polski, 46 dla klientów z Rumunii oraz 59 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 261, 75 i 39.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.