Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 16/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 października 2020 r., liczba podpisanych we wrześniu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 471 dla klientów z Polski 433 dla klientów z Rumunii oraz 344 dla klientów z Bułgarii. We wrześniu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 254, 529 i 155. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 276 dla klientów z Polski, 47 dla klientów z Rumunii oraz 46 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 303, 106 i 51.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.