Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 15/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 września 2020 r., liczba podpisanych w sierpniu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 937 dla klientów z Polski 796 dla klientów z Rumunii oraz 481 dla klientów z Bułgarii. W lipcu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 467, 556 i 168. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 455 dla klientów z Polski, 144 dla klientów z Rumunii oraz 160 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 430, 111 i 37.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.