Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 14/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 sierpnia 2020 r., liczba podpisanych w lipcu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 2 987 dla klientów z Polski 942 dla klientów z Rumunii oraz 507 dla klientów z Bułgarii. W lipcu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 214, 601 i 157. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 674 dla klientów z Polski, 193 dla klientów z Rumunii oraz 190 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 593, 86 i 24.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.