Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 13/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 lipca 2020 r., liczba podpisanych w czerwcu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 939 dla klientów z Polski 868 dla klientów z Rumunii oraz 488 dla klientów z Bułgarii. W czerwcu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 2 321, 617 i 204. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 737 dla klientów z Polski, 168 dla klientów z Rumunii oraz 158 dla klientów z Bułgarii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 593, 109 i 21.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.