Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 6/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 maja 2020 r., liczba podpisanych w kwietniu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 673 dla klientów z Polski 962 dla klientów z Rumunii oraz 531 dla klientów z Bułgarii. W marcu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 5 240, 782 i 138. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 795 dla klientów z Polski, 206 dla klientów z Rumunii oraz 90 dla klientów z Bułgarii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 1 215, 141 i 16.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.
Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 maja 2020 r., liczba podpisanych w kwietniu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 673 dla klientów z Polski 962 dla klientów z Rumunii oraz 531 dla klientów z Bułgarii. W marcu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 5 240, 782 i 138. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 795 dla klientów z Polski, 206 dla klientów z Rumunii oraz 90 dla klientów z Bułgarii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 1 215, 141 i 16.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.