Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej. NR 4/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta.

Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 7 kwietnia 2020 r., liczba podpisanych w marcu 2020 r. umów na zwrot podatku wyniosła 3 852 dla klientów z Polski, 1 278 dla klientów z Rumunii oraz 529 dla klientów z Bułgarii. W marcu 2019 r. liczby te wynosiły odpowiednio 5 098, 1 007 i 69. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 934 dla klientów z Polski, 159 dla klientów z Rumunii oraz 80 dla klientów z Bułgarii w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 1 157, 150 i 9.

Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.